Obchodní podmínky

Obchodní podmínky jsou součástí uzavřené kupní smlouvy a upravují vztahy mezi prodávajícím, na jedné straně a kupujícím na straně druhé. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, vše v platném znění.

Jak nakupovat
Požadované zboží vložíte do objednávky pomocí tlačítka „Do košíku“. Po zobrazení stránky OBJEDNÁVKA prosím zadejte požadované údaje a svůj telefon (nutná podmínka nákupu, objednávka bez uvedení telefonního čísla nebude akceptována) a pokračujte na další stránku. Zde bude zobrazeno shrnutí Vaší objednávky. Kliknutím na tlačítko Odeslat objednávku ji odešlete provozovateli internetového obchodu.

Jak zaplatit
Dobírkou při převzetí zásilky nebo zaplacením předem na náš účet. Náklady na poštovné a balné činí 150,- Kč. Tato částka bude připočtena k celkové ceně Vámi objednaného zboží. Jestliže nelze doručit objednané zboží v jedné zásilce, poplatky za další zásilky již nehradíte. Po obdržení objednávky Vás nejpozději druhý pracovní den kontaktujeme a potvrdíme ji. Je-li zboží skladem, jsme schopni jej dodat do 3-10 pracovních dnů až k Vám domů. Dohodneme termín a podmínky dodávky. Pokud by Vám dodácí lhůta nevyhovovala, nebo zboží nebylo dostupné, domluvíme s Vámi dodání jiného modelu zboží, případně zrušení Vaší objednávky.

Záruka
Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem. Jako záruční list slouží daňový doklad. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho částí) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat. Zákazníkům, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není záruční doba stanovena občanským zákoníkem. Záruční doba uvedená na našich stránkách je určena pouze pro spotřebitele, nikoliv pro podnikatele, kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti (nákup na IČ). Zboží je dle zde uvedených podmínek možno vrátit do 14-ti dnů od doručení. V případě, že je zboží potřeba poslat zpět prodávajícímu, je zákazník povinen zboží zabalit do originálního obalu. V případě, že kupující originální obal nemá, je povinen na vlastní náklad zajistit obal nový, vyhovující nárokům přepravy. Kupující bere na vědomí, že v případě nedostatečně chráněného zboží při přepravě nemusí být reklamace uznána. V závislosti na druhu vad a na povaze zboží, v souladu s právními předpisy platnými v ČR, bude oprávněná reklamace řešena výměnou zboží či vrácením zaplacené kupní ceny. Při zasílání zboží zpět, zabalte prosím zboží tak, aby nedošlo při přepravě k jeho poškození nebo znehodnocení a na přibalenou fakturu prosím napište číslo svého účtu kam chcete aby byly peníze zaslány. Zákazník obdrží peníze do max. 30 dnů od doručení.

Lhůta pro vrácení zboží
Objednáváte-li jako soukromá osoba (nikoli tedy na IČ), máte právo nepoužité zboží vrátit do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se k tomu rozhodnete, prosíme, kontaktujte nás (nejlépe e-mailem) a uveďte, že žádáte o odstoupení od smlouvy s uvedením data nákupu, typu zboží a Vašeho čísla účtu či adresou pro vrácení peněz. Toto ustanovení nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží.Zboží, které budete zasílat zpět na naši adresu, musí být kompletní a ve stavu, v jakém jste jej převzali při dodávce. Zboží nesmí být žádným způsobem poškozené či jinak znehodnocené a ani nesmí nést žádné známky jeho používání. Ke zboží přiložte doklad o koupi. Vždy prosím použijte balícího papíru nebo kartonu, tak aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů. Neposílejte zboží na dobírku, doporučujeme Vám zboží pojistit. Peníze Vám budou vráceny do 14-ti kalendářních dnů po doručení zboží na naši adresu. Poštovné a balné nevracíme.

Ujištění o vydání prohlášení o shodě
Na veškeré nabízené zboží vydáno „prohlášení o shodě“ dle § 13 odst. 5 zák. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.